Logo Dick Sjabbens

Privacyverklaring Installatiebedrijf Dick Sjabbens

Bij Installatiebedrijf Dick Sjabbens hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten en gebruikers. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken. We streven ernaar om je persoonlijke gegevens te beschermen en te voldoen aan alle toepasselijke wetten en regelgevingen met betrekking tot gegevensbescherming.

Verzamelde gegevens
Bij Installatiebedrijf Dick Sjabbens verzamelen wij alleen de noodzakelijke persoonlijke gegevens die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren. Dit kan onder andere zijn: je naam, contactgegevens, adres, betaalgegevens en andere relevante informatie om je verzoek of opdracht te verwerken. We verzamelen deze gegevens op een rechtmatige en eerlijke manier en alleen met jouw toestemming of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten.

Doel van gegevensverwerking
Wij verwerken je persoonlijke gegevens alleen voor specifieke doeleinden die verband houden met onze diensten, zoals het uitvoeren van installatiewerkzaamheden, het verstrekken van offertes, het beantwoorden van vragen of het afhandelen van betalingen. We zullen je gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden zonder jouw expliciete toestemming, tenzij dit wettelijk vereist of toegestaan is.

Gegevensbeveiliging
Installatiebedrijf Dick Sjabbens neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We bewaren je gegevens veilig en gebruiken ze alleen binnen ons bedrijf voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Delen van gegevens met derden
Wij zullen je persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat adequate maatregelen worden genomen om de privacy van je gegevens te beschermen.

Bewaartermijn van gegevens
Wij bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren. Indien je gegevens niet langer nodig zijn, zullen we ze veilig verwijderen of anonimiseren.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Je kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden. Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens als je van deze rechten gebruik wilt maken.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Installatiebedrijf Dick Sjabbens behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. We raden je aan om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over onze privacyverklaring of als je je rechten wilt uitoefenen met betrekking tot je persoonlijke gegevens, dan kun je contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Installatiebedrijf Dick Sjabbens
Adres: Hoofdstraat 35
Telefoonnummer: 0521 591 994
E-mailadres: info@dick-sjabbens.nl

Datum van laatste herziening: 12-06-2023